خازن

خازن (به انگلیسی capacitor) یک وسیله الکترونیکی است که برای ذخیره و انتقال بار الکتریکی استفاده می‌شود.